Fler nyheter
Livsmedelsbranschen 5 februari 2018

Ordförande har ordet 2018

Under 2018 kommer vi genomföra en rad olika aktiviteter och fortsätta arbetet med att vara din röst inom Ledarnas demokrati. Vi kommer även att bidra med att utveckla avtal och arbeta för att chefer inom vår bransch ska ha de bästa förutsättningar för att leda sina verksamheter.

Som exempel på arbete som vi planerar att genomföra är:

  • Årets konferens för företrädare inom branschen
  • Ledarskapsutbildning för chefer inom Livsmedelsbranschen
  • Besöka minst två företag i branschen för att ta del av de tankar som finns bland chefer.
  • Diskuterar förutsättningar och vikten av hållbart ledarskap.

Vi vet att du som chef har dagar som är fyllda av möten och många olika uppgifter som ska lösas  och just det är det många som tycker är just kryddan med att vara chef. Vi vill hjälpa dig som chef i vardagen genom att ge dig stöd, både genom olika branschaktiviter och genom Ledarnas hemsida där det ges både aktivieteter och tips och råd i chefsuppdraget.

Väkommen till ett innehållsrikt 2018.

Läs gärna vår verksamhetsplan för 2018

Håkan Blomqvist,
ordförande i Ledarna inom Livsmedelsbranschen