Fler nyheter
Livsmedelsbranschen 19 december 2019

Styrelsemöte 5-6 december

Vi i Ledarna inom Livsmedelsbranschen hade ett styrelsemöte den 5-6 december där alla fem ordinarie i styrelseledamöter var närvarande.

Det var ett bra möte med fokus på kommande verksamhetsplan och verksamhet för 2020.

Verksamhetsplanen godkändes och publiceras inom kort på hemsidan.

Vi fick en avrapportering från Chefer i samverkan, en nätverksträff som samarrangeras med flera andra föreningar inom Ledarna.  Vi tog också beslut om vilka vi nominerar till Ledarnas valutskott som kommer att väljas på kongressen i maj 2020.

Vi fick också information kring den kommande utbildningen ” Bli en klimatsmart chef ” som vi arrangerar under en heldag i Stockholm.