Fler nyheter
Livsmedelsbranschen 15 juni 2018

Styrelsemöte 12 juni

Styrelsen hade på det senaste möten en styrelseutbildning med Annika Hage Nederström och Mariell Nakunzi från Ledarna. I utbildningen gick vi bland annat igenom ledamöternas olika roller, Ledarnas organisation samt arbetsmetoder för att genomföra en verksamhetsplanering

Vi fortsatte dagen med diskussioner kring en företrädarkonferens som är planerad den 27-29 september i Göteborg.

Ordförande rapporterade från kongressen där bland annat en ny förbundsordförande, Andreas Miller valdes.

Vi har fått bra uppslutning på Mitt framtida ledarskap, en ledarskapsutbildning som vi arrangerar under hösten. En utvärdering kommer att göras efter genomgången för att se om fortsatt intresse finns att arrangera fler tillfällen.
Har du som medlem frågor du vill att vi i styrelsen tar upp? Tveka inte att kontakta oss, länk till kontaktsidan.