Fler nyheter
Livsmedelsbranschen 30 oktober 2018

Träff i september

Under en torsdagseftermiddag i september arrangerade vi ett medlemsseminarium med temat Förtroendefullt ledarskap i Göteborg. Det handlade om att hitta reflektionstid för att kunna bli hållbar ledare.

Michael Claesson, ledamot i Ledarna inom Livsmedelsbranschen tillsammans med Lars-Erik Jonsson, Differo höll i seminariet som blandades med aktiva övningar.

Vi pratade om röda och gröna zoner, om att släcka bränder, att lyssna aktivt, att vara tillgänglig och att inte gå i försvar. 

Vi fortsatte vi med föreningens årliga företrädarkonferens som bland annat innehöll en inspirationsföreläsning av Tina Törner (kartläsare i rally) som gav mycket energi till temat Hållbara ledare. Vi hann också med ett studiebesök på Swedish Match där vi blev fint bemötta och omhändertagna på ett fantastiskt sätt. Vi fick en genomgång av företaget plus en rundvandring. Intressant att se andra anläggningar inom Livsmedelsbranschen än sin egen.

Vi hade även diskussioner kring hur den nya AFS:en ang. psykosocial arbetsmiljö arbetats med på våra företag. Diskussionerna kopplades också till det vi gjorde på torsdagen utifrån de passen vi hade då.

Under hösten fortsätter styrelsen sin verksamhetsplanering för nästa år. Vi hoppas kunna återkomma till er med fler spännande inbjudningar.