Fler nyheter
Privat tjänstesektor 24 oktober 2017

Chefer alltmer positiva till att rekrytera nyanlända

Chefer inom privat tjänstesektor är positiva till att rekrytera nyanlända och fler är positiva idag än för ett år sedan. Samtidigt upplever många stora hinder med att anställa nyanlända och förtroendet för att politiker och myndigheter kan få fler nyanlända i arbete är lågt. Det visar en rapport som LPT, Ledarna inom privat tjänstesektor, låtit gör bland 900 av sina medlemmar.
Lorri Mortensen Mates, ordförande LPT

Två av tre chefer är positiva till att rekrytera nyanlända, en ökning med 7 procent jämfört med 2016. Då var 59 procent positiva till att anställa nyanlända mot 67 procent i år. Rapporten visar också att var tredje företag inom privat tjänstesektor har planer på att rekrytera nyanlända (33 procent). 37 procent har det inte. Det är på samma nivå som för ett år sedan när samma fråga ställdes till cheferna.

- Chefer inom privat tjänstesektor ser positivt på att nyanställa nyanlända. Inom många branscher är behoven av arbetskraft omfattande och viljan att rekrytera nyanlända är stor, men de upplevda hindren är tyvärr fortfarande många, kommenterar Lorri Mortensen Mates, ordförande LPT, Ledarna inom privat tjänstesektor.

Främsta utmaningen med att anställa nyanlända är enligt cheferna språket. 80 procent ser språket som en stor eller mycket stor utmaning. Därefter kommer svårigheter att hitta och nå dessa personer (62 procent), följt av brister i kunskap om det svenska systemet (59 procent) och byråkratiska hinder (55 procent). Jämfört med förra årets undersökning hamnar utmaningar med att hitta nyanlända och byråkratiska hinder högre upp när cheferna rankar utmaningar med att anställa nyanlända.

- Språket är det i särklass största hindret mot att anställa nyanlända, men inte långt efter kommer frågor som politiker och myndigheter skulle kunna åtgärda – såsom att tillgängliggöra nyanlända på arbetsmarknaden och att minska det krångliga och allt för byråkratiska regelverket, säger Lorri Mortensen Mates. 

- Den privata tjänstesektorn är Sveriges jobbmotor. Om politikerna menar allvar med att skapa en integration att tala om samt en fortsatt växande tjänstesektor – då är det dags att man agerar. Våra chefer vill ha växande företag, avslutar Lorri Mortensen Mates, ordförande LPT, Ledarna inom privat tjänstesektor.

Undersökningen visar att förtroendet bland politiker och myndigheter är lågt när det gäller att korta steget för nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden. Samtidigt anser de flesta att politikerna är de som har störst möjlighet att kunna bidra här. Tilltron till den egna branschen däremot är hög – och många har också stort förtroende för att de nyanlända själva ska bidra till att komma i arbete.

Om rapporten

Rapporten baseras på svar från en kvantitativ webbundersökning genomförd via Easyresearch på uppdrag av LPT, Ledarna inom privat tjänstesektor. Under perioden 18 maj till den 10 juni 2017. Totalt genomfördes 895 intervjuer bland LPTs egna medlemmar, individer med olika chefsbefattningar inom privat tjänstesektor.
Läs hela rapporten här!

Om LPT

I Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT) finns chefer som är verksamma inom service och tjänster samt ideella organisationer. LPT är Ledarnas största förening med närmare 18 500 medlemmar. Föreningens medlemmar är chefer inom en rad olika verksamheter som exempelvis bank- finans- och försäkringsverksamhet, IT, Telecom och data, utbildningsområdet, bemanningsbranschen, rese- hotell- och turismbranschen, bevakning, säkerhet och städ samt ideella organisationer.

För ytterligare information, kontakta:

Lorri Mortensen Mates, ordförande LPT
lorri@lipt.se
070-825 03 66