Fler nyheter
Privat tjänstesektor 14 maj 2019

Föreningsstämma 2019

Stämma hölls i Båstad 27-28 april 2019

Förutom våra valda ombud till stämman, samlades också föreningens valberedning, representanter från den avgående och även nya styrelseledmöter till styrelsen. Inbjudna gäster var Anneli Samuelsson från Vård och Omsorg, Sofia Löfgren föreningskoordinator från Ledarna och Michael Roungve, avtals och branschchef. Anneli Samuelsson var även ordförande på stämman och Sofia Löfgren var sekreterare. Michael Roungve informerade om avtals och branschfrågor. Förutom sedvanliga föreningsstämmoförhandlingar fick ledamöterna på stämman även en föreläsning av Michael Darmell, föreläsningen handlade om digitalstress, uppkopplad eller avkopplad, vad är värdeskapande i mötet när jag också är uppkopplad?