Fler nyheter
Privat tjänstesektor 16 maj 2018

Hälsa för chefer

Vi behöver prata mer om hälsa för chefer och ledare. Under 2018 kommer Ledarna inom privat tjänstesektor fortsätta att driva ämnet, bland annat kommer det ha stor betydelse i nomineringen till Årets Iniativ.

Hösten 2017 arrangerade Ledarna inom privat tjänstesektor en inspirationsdag i ämnet Hälsa för chefer. Dagen bjöd bland annat på föreläsningar av Ami Hemviken som pratade om Att göra arbetsglädje, Kerstin Waldenström, arbetsmiljöverket som föreläste om vad som gäller för chefers arbetsmiljö. Paolo Roberto berättade om vilken stor betydelse fysisk aktivitet har för vårt välbefinnande och Fredrik Paulún som delade med sig av sina bästa kostråd.

Vi pratar alldeles för lite om hälsa för chefer och ledare. Under 2018 kommer Ledarna inom privat tjänstesektor fortsätta att driva ämnet, bland annat kommer det ha stor betydelse i nomineringen till Årets Iniativ. Årets Initiativ är ett pris instiftat av Ledarna inom privat tjänstesektor.