Fler nyheter
Privat tjänstesektor 28 oktober 2016

Integrationens utmaningar på svensk arbetsmarknad

Ledarna inom privat tjänstesektor har intervjuat Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen kring utmaningarna för integrationen på den svenska arbetsmarknaden.
Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Vilka ser du som de stora utmaningarna för integrationen på den svenska arbetsmarknaden för utlandsfödda och nyanlända?

I ordet utmaning ligger både problem och möjligheter. Sverige behöver arbetskraft och rätt hanterat blir det stora inflödet av människor till Sverige en tillgång. Det är viktigt att deras kompetenser tas tillvara och att man inte hamnar i sysslolöshet. Det leder tyvärr ofta till långvarigt utanförskap.

Vilka politiska lösningar behövs för att förbättra integrationen på den svenska arbetsmarknaden?

Vi har flera förslag på lösningar. Se till att det blir möjligt att göra existerande stödformer och arbetsmarknadspolitiska initiativ tillgängliga också för Bemanningsföretagen och att de inte behöver förhandlas mellan parterna.

Upphandla hjälp med validering av kunskaper hos asylsökande. Bemanningsföretag är experter på just detta – att hitta kompetens, kunskap och förmågor, som matchar arbetsgivares behov. Då kan många komma i jobb snabbt. Bemanningsföretagen har kontakterna med arbetsgivare, företag, som vill och kan anställa!

Vi ser också att det kan finnas anledning att införa en tillfällig övergångsregel som utökade möjligheter till praktik, arbetsplatsbaserad introduktion och insteg – alla de saker vi vet leder till riktiga jobb – under en övergångsperiod.

Har du några bra exempel på företag som lyckats väl med integrationsarbetet?

Företag som arbetar med matchning, bemanning, rekrytering och omställning är alla experter på att hitta människors potential och matcha det mot företags efterfrågan. De är också bra på att motivera företag att prova något de kanske inte skulle ha valt på egen hand. Det finns mängder med exempel i vår nya rapport – Vi gör det varje dag – om hur bemanningsbranschen sätter folk i arbete innehåller ett flertal. Läs gärna den!

Vad är ditt bästa tips för de företag som vill förbättra sitt integrationsarbete?

Jag tänker på framförallt tre saker:

  • Ta hjälp av experter.
  • Fokusera på kompetens, inte på mångfald.
  • Gå utanför din egen bekvämlighetszon och egna nätverk.