Fler nyheter
Privat tjänstesektor 20 december 2018

Kallelse Föreningsstämma 2019

Kallelse till Föreningsstämma Ledarna inom Privat Tjänstesektor

Lördagen den 27 april och söndagen den -28 april 2019.

Härmed kallas samtliga och valda föreningsstämmoombud till föreningsstämma. Föreningsstämman startar den 27 april 2019 och beräknas avslutas den 28 april 2019. 

Information om närmare tider och plats kommer samtliga ombud tillhanda per mejl närmare stämman.

Varmt välkomna

Lorri Mortensen Mates

Ordförande Ledarna Privat Tjänstesektor