Fler nyheter
Privat tjänstesektor 18 april 2017

LPT instiftar pris för jobbskapande initiativ

Idag introducerar LPT, Ledarna inom privat tjänstesektor, utmärkelsen Årets Initiativ – för tjänstesektorn som jobbmotor. Priset tilldelas en organisation, chef eller arbetsgrupp som tagit tydligt ansvar för framtidens arbetsplatser inom privat tjänstesektor samtidigt som förbättring skapats inom temat mångfald.

Syftet med Årets Initiativ är att lyfta fram goda exempel och spännande idéer som dels främjat jobbskapande, dels säkrat mångfald, inom den privata tjänstesektorn. Det kan till exempel handla om relevanta sätt att validera kompetens, djärva rekryteringar som gjort stor skillnad eller kreativa sätt att involvera fler medarbetare i fler processer på organisationen.

- Privat tjänstesektor utgör för många en språngbräda mellan arbetslöshet och jobb – det är här de stora möjligheterna finns att matcha lediga platser och arbetssökande. Men för att den processen ska kunna ske på ett effektivt och framgångsrikt sätt krävs både mod, idérikedom och handlingskraft. Med det här initiativet hoppas vi kunna inspirera fler att se möjligheterna, säger Lorri Mortensen Mates, ordförande, Ledarna inom privat tjänstesektor.

Initiativet ska ha fått genomslag under 2016-2017. Krav på kriterier är ökad inkludering ökat ansvar för framtidens arbetsplatser inom privat tjänstesektor samt tydlig förändring och förbättring inom temat mångfald (ålder, kön, etnisk/kulturell bakgrund, religion, funktionshinder och/eller sexuell läggning).

- Det känns roligt men också väldigt viktigt att instifta den här utmärkelsen; inte minst när det gäller att inspirera fler att utveckla den privata tjänstesektorn, Sveriges jobbmotor. I slutet av dagen är det chefer – och deras medarbetare – på Sveriges organisationer och företag som avgör hur stabil och involverande vår arbetsmarknad blir, säger Carola Högfors, projektledare för Årets Initiativ på LPT.

Nomineringsperioden startar tisdagen 18 april och pågår fram till och med den 7 juni 2017. Vinnaren av Årets Initiativ 2017 utses på event hos Ledarna den 4 oktober 2017.

Juryn av Årets Initiativ består av:

Jenny Hagström, styrelseledamot LPT och bemanningschef på Medfind

Catarina Edman, styrelseledamot LPT och Driftchef ISS Sjukvård US Linköping

Magnus Dalsvall, författare och grundare av HR-akuten AB

Sofia Appelgren, social entreprenör och grundare av "Mitt Liv" som genom utbildning och mentorskap arbetar för ökad mångfald och integration på arbetsmarknaden

Saeid Esmailzadeh, adjungerad professor, entreprenör, företagsledare och medgrundare av Serendiptity. Tilldelades 2010 priset som Årets Nybyggare Pionjär. Medverkar i boken Miljardmakarna som släpptes 2016.

För mer information, kontakta:

Carola Högfors, projektledare Årets Initiativ
carola@lipt.se, 0734-36 61 32

Lorri Mortensen Mates, ordförande Ledarna inom privat tjänstesektor
lorri@lipt.se, 0708-25 03 66

Om LPT

I Ledarna inom privat tjänstesektor (LPT) finns chefer som är verksamma inom service och tjänster samt ideella organisationer. LPT är Ledarnas största förening med närmare 18 500 medlemmar. Föreningens medlemmar är chefer inom en rad olika verksamheter som exempelvis bank- finans- och försäkringsverksamhet, IT, Telecom och data, utbildningsområdet, bemanningsbranschen, rese- hotell- och turismbranschen, bevakning, säkerhet och städ samt ideella organisationer.