Fler nyheter
Privat tjänstesektor 29 januari 2018

Dags att rösta!

Nu är dags att rösta till föreningsstämman för perioden 2018-2021. De föreningsombud som blir valda kan också vara kongressombud på Ledarnas  kongress den 29-31 maj 2018 samt bjudas in till föreningsrådsmöten.

Föreningsstämman är Ledarna inom privat tjänstesektors högsta beslutande instans.

Rösta på minst fem

Röstningen genomförs på vår webbplats och här kan du även läsa mer om alla 21 kandidater. Du måste rösta på minst fem och max tio av de nominerade kandidaterna. När röstningen är avslutad presenteras resultatet på vår webbplats.

Om du blir vald

Den 29-31 maj 2018 kommer Ledarna att hålla kongress i Malmö. Du kommer sannolikt bli ett av kongressombuden eller suppleanterna som ska föra vår talan på plats. Skriv upp dessa datum redan nu och förbered dig för en händelserik kongress.

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta Elisabeth Mikaelsson, valberedningens sammankallande och Lorri Mortensen Mates, föreningsordförande.

Röstningen är nu avslutad och resultat presenteras inom kort!