Fler nyheter
Privat tjänstesektor 23 november 2016

Så boostar du din chefskarriär

Ulrika Sedell, författarinnan bakom uppmärksammade chefskarriärsboken ”Bortom Glastaket” leder nätverksträff i Uppsala för LPT:s medlemmar på fredag den 25 november. I denna intervju ger hon några smakprov på seminariets tema: Så kommer du framåt i din karriärutveckling som chef!

Hallå där Ulrika Sedell, som leder en nätverksträff i Uppsala för LPT:s medlemmar på fredag den 25 november!

Vad kommer att hända under nätverksträffen?
Jag kommer att presentera sju nycklar för en mer framgångsrik karriär. Det blir slutsatser från boken Bortom glastaket varvat med forskning och mina egna erfarenheter som ledarskapskonsult. Under nätverksträffen kommer det finnas tid för mingel, erfarenhetsutbyte och några uppgifter kring sitt självledarskap. 

Din uppmärksammade bok "Bortom Glastaket" utgår från berättelser från 26 kvinnor i ledande befattningar om deras väg till framgång. Vilka generella lärdomar tycker du att man ska dra av de berättelserna i rollen som chef? 
Känsla av egenmakt är avgörande och också hur utvecklat det egna självledarskapet är. Det har stor betydelse för det egna välmåendet, men också för den professionella karriären. 

Du brukar skilja på ledarskap och självledarskap; utveckla gärna hur detta skiljer sig åt.
Självledarskapet är det allt ledarskap börjar med. Det vill säga förmågan att leda sig själv. Att ta aktiva val, stå upp för egna värderingar och sätta gränser. Det handlar om att lära känna sig själv. Ledarskap är förmågan att sätta ram och riktning och ge andra förutsättningar att skapa resultat. 

Vad är det vanligaste fel chefer gör när det gäller självledarskap?
Det vanligaste, upplever jag, är att de tappar kontakten med sig själv. De tappar sina behov, värderingar och drömmar. När man blir stressad så tenderar man att jobba hårdare. Till slut tappar man sitt inre lod och resultatet är att man blir för utifrånstyrd. Andra bestämmer till slut över ens liv. Det leder till att man blir dränerad, fattar sämre beslut och blir mindre empatisk. Till slut är man en dålig chef. 

Vilka frågor upplever du att chefer av idag brottas mest med?
Digitaliseringen och globaliseringen driver på förändringstrycket. Det leder till att chefer behöver vara skickliga att förstå sin omvärld och vara flexibla. Den ökade konkurrensen, slimmade verksamheter kan leda till stress och det kräver ett utvecklat självledarskap och metoder för återhämtning. Jag tror att det i dag behövs mer civilkurage, värderingstyrning och kreativitet i ledarskapet. Det kräver mod, energi och fokus på resultat. 

Slutligen; vad hoppas du att de som medverkar på fredagens nätverksträff kan ta med sig från träffen?
Jag hoppas att deltagarna har utökat sitt nätverk med andra medlemmar hos Ledarna i privat tjänstesektor. Att de är inspirerade och känner kraft att ta nästa steg mot sina mål. Och att de då har fått några verktyg med sig som de kan omsätta i sitt liv. 

Ska de medlemmar som planerar att medverka fundera på något speciellt för att vara extra förberedda?
Ja, de kan fundera på vilka som är de viktigaste mål i deras liv. Vilket liv vill de leva? Utifrån det tar vi ett avstamp.