Fler nyheter
Processindustrin 9 december 2022

Verksamhetsplanering 2023

Verksamhetsplan 2023

För året 2023 så har styrelsen planerat att arrangera föreläsningar, en medlemskonferens, delta på Chefer i samverkan samt ha 8 styrelsemöten. Vi kommer också finnas representerade i forum där Ledarna kallar.

 

19 - 20 Januari

Styrelsemöte i Stockholm

 

7 Februari

Ledarnas ordförandekonferens i Stockholm - Ledarnas förbundsstyrelse möter Ledarnas föreningsordförande 

 

8 Februari

Swemin Arbetsmljödag i Luleå

 

22 Februari

Styrelsemöte via TEAMS

 

21 - 22 Mars

Bergdagarna i Stockholm

 

22 Mars

Styrelsemöte via TEAMS

 

20 April

Styrelsemöte i Stockholm

 

25 April

Ledarnas Förbundsråd i Stockholm - Deltar gör föreningsordförande och utvalda ledarmöter från föreningsstyrelsen

 

11 - 12 Maj

Medlemskonferens Högberga Gård, Lidingö

 

14 Juni

Styrelsemöte via TEAMS

 

28 Juni – 1 Juli

Almedalsveckan i Visby

 

31 Augusti – 1 September

Styrelsemöte i Malmö, studiebesök Akzo Nobel

Verksamhetsplanering inför 2024

 

Oktober

Basinidustrins dag

 

4 Oktober

Styrelsemöte via TEAMS

 

12 Oktober

IKEM dagen

 

November

Ledarnas Förbundsråd i Stockholm - Deltar gör föreningsordförande och utvalda ledarmöter från föreningsstyrelsen

Swemin höstdag

Ståldagen Jernkontoret

 

16 - 17 November

Chefer i samverkan på Viking Cinderella - Nätverkssamarbete mellan fem föreningar inom Ledarna. Ledarna inom Processindustrin, Ledarna inom Teknik och Motor, Ledarna inom Energi och Teknik, Ledarna inom Livsmedelsbranschen samt Ledarna inom Skogs och Träindustrin. Alla medlemmar inom föreningen bjuds in att deltaga

 

7 - 8 December

Styrelsemöte i Stockholm