Om Ledarna inom Processindustrin

För chefer inom stål-, metall- och svetsmekaniska området, kemisk industri, mineralnäringen samt läkemedelsindustrin.

Vår vision är att Ledarna inom Processindustrin ska vara den förening som bäst företräder och tillvaratar chefers behov och intressen inom de branscher där vi är representerade. 

Några av våra prioriterade områden är chefs- och kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte samt lön och personlig utveckling.

Verksamhetsidé

Styrelsen företräder medlemmarna i föreningen Ledarna inom Processindustrin – som är ett samlande forum för ledare inom stål-, metall- och svetsmekaniska området, delar av gruvområdet, kemisk industri, mineralnäringen samt läkemedelsindustrin.

Styrelsens uppgift är också att utveckla och sprida erfarenhet samt  branschfrågor liksom att bevaka och påverka i andra frågor som är angelägna för föreningens medlemmar.

Prioriterade målområden

 • Kompetensutveckling
 • Avtal (lön och allmänna villkor)
 • Rekrytering
 • Trygghet
 • Kunskapsspridning
 • Hållbara chefer inom våra branschområden
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Information

Vi sprider information om vad styrelsen gör i dessa frågor genom:

 • Medlemskonferenser
 • Branschinfo och nyheter via Linkedin
 • Vår hemsida på ledarna.se
 • Lokala klubbar via våra företrädare i styrelsen

Ordförande: Mikael Svälas

Oktober 2023 är Ledarna inom Processindustrin 5457 medlemmar, en ökning med 2,7 % sedan årsskiftet. 

Branschrapport


Att vara chef i kemiindustrin

att-vara-chef-i-kemiindustrin.jpg