Om Ledarna inom Processindustrin

För chefer inom stål-, metall- och svetsmekaniska området, kemisk industri, mineralnäringen samt läkemedelsindustrin.

Vår vision är att Ledarna inom Processindustrin ska vara den förening som bäst företräder och tillvaratar chefers behov och intressen inom de branscher där vi är representerade. 

Några av våra prioriterade områden är chefs- och kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte samt lön och personlig utveckling.

Verksamhetsidé

Styrelsen företräder medlemmarna i föreningen Ledarna inom Processindustrin – som är ett samlande forum för ledare inom stål-, metall- och svetsmekaniska området, delar av gruvområdet, kemisk industri, mineralnäringen samt läkemedelsindustrin – bland annat i kontakter med Metallgruppen.

Styrelsens uppgift är också att utveckla och sprida erfarenhet kring Ledaravtalet och övriga branschfrågor liksom att bevaka och påverka i andra frågor som är angelägna för föreningens medlemmar.

Prioriterade målområden

  • Kompetensutveckling
  • Avtal (lön och allmänna villkor)
  • Rekrytering
  • Trygghet
  • Kunskapsspridning

Information

Vi sprider information om vad styrelsen gör i dessa frågor genom:

  • ordförandekonferenser
  • direktutskick till klubbar och fackliga ombud
  • ledarnytt för företrädare.

Ordförande: Mikael Svälas

Sverigekartan uppdelad 2019-page0001.jpg

Branschrapport


Att vara chef i kemiindustrin

att-vara-chef-i-kemiindustrin.jpg