Demokrati inom föreningen

Så här ser den demokratiska organisationen ut i Ledarna inom Processindustrin.

Styrelsen företräder medlemmarna i föreningen Ledarna inom Processindustrin.

Ledarna inom Processindustrin är ett samlande forum för ledare inom stål-, metall- och svetsmekaniska området, delar av gruvområdet, kemisk industri, mineralnäringen samt läkemedelsindustrin – bland annat i kontakter med Metallgruppen.

Styrelsens uppgift är också att utveckla och sprida erfarenhet kring Ledaravtalet och övriga branschfrågor liksom att bevaka och påverka i andra frågor som är angelägna för föreningens medlemmar.

Prioriterade målområden

  • Kompetensutveckling
  • Avtal (lön och allmänna villkor)
  • Rekrytering
  • Trygghet
  • Kunskapsspridning

Information

Vi sprider information om vad styrelsen gör i dessa frågor genom:

  • ordförandekonferenser
  • direktutskick till klubbar och fackliga ombud
  • ledarnytt för företrädare.