Stämma 2021 handlingar

Här hittar du handlingar till stämman för Ledarna inom Processindustrin den 21 okt

Den 21 oktober har Ledarna inom Processindustrin föreningsstämma, som är föreningens högst beslutande organ.

Stämman kommer att genomföras digitalt via Trippus.

Varje ombud kommer att få en länk till den digitala stämman.

Vad innebär det att vara stämmoombud?

Att vara stämmoombud är bådelärorikt, spännande och intressant. Du är med och fattar beslut om vilken inriktning din branschförening ska ha de kommande fyra åren. Till årets stämma ska 25 ombud väljas utöver styrelsen.

På ordinarie föreningsstämma, äger rum vart fjärde år, tas beslut om bland annat:

  • godkännande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning 2017–2020
  • godkänna revisionsberättelse 2017–2020
  • ev. nya stadgar
  • ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsen
  • fastställa budgetramar och avgifter för medlemmarna och eventuell maximal avgiftshöjning under kommande stämmoperiod för ledarna inom Processindustrin.

I enlighet med Ledarna inom Processindustringrundstadga, § 2 ska föreningsstämman:

  • välja ordförande, kassör, övriga ledamöter (5 st.) i föreningsstyrelsen samt 3 suppleanter, 2 revisorer och suppleanter för dessa.
  • välja 4 till valberedning samt utse sammankallande.
  • Behandla inkomna motioner

Arbetsordning.pdf

Dagordning.pdf

Extrastämma 2019.pdf

PRO Verksamhetsberättelse 2021-09-30.pdf

PRO Verksamhetsberättelse 2020.pdf

PRO Verksamhetsberättelse 2019.pdf

PRO Verksamhetsberättelse 2018.pdf

PRO Verksamhetsberättelse 2017.pdf

PRO Bokslut 2020.pdf

PRO Bokslut 2019.pdf

PRO Bokslut 2018.pdf

PRO Bokslut 2017.pdf

PRO Revisionsberättelse 2020.pdf

PRO Revisionsberättelse 2019.pdf

PRO Revisionsberättelse 2018.pdf

PRO Revisionsberättelse 2017.pdf

Stadgar för Ledarna inom Processindustrin 2021.pdf

Nominering till Styrelsen Processindustrin Ledarna 2021.pdf

Förslag verksamhetsplan 2022-2025.pdf

PRO RESULTAT OCH BALANS 20210930.pdf

PRO BUDGET Förslag 2022_2025.pdf

Verksamhetsberättelser och bokslut