Stämma 2021

Den 20-21 oktober har Ledarna inom Processindustrin föreningsstämma, som är föreningens högst beslutande organ.

Vad innebär det att vara stämmoombud?

Att vara stämmoombud är bådelärorikt, spännande och intressant. Du är med och fattar beslut om vilken inriktning din branschförening ska ha de kommande fyra åren. Till årets stämma ska 25 ombud väljas utöver styrelsen.Val av stämmoombud sker genom anmälan till Ledarna via länken här.

 

På ordinarie föreningsstämma, äger rum vart fjärde år, tas beslut om bland annat:

  • godkännande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning 2017–2020
  • godkänna revisionsberättelse 2017–2020
  • ev. nya stadgar
  • ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsen
  • fastställa budgetramar och avgifter för medlemmarna och eventuell maximal avgiftshöjning under kommande stämmoperiod för ledarna inom Processindustrin.

I enlighet med Ledarna inom Processindustringrundstadga, § 2 ska föreningsstämman:

  • välja ordförande, kassör, övriga ledamöter (5 st.) i föreningsstyrelsen samt 3 suppleanter, 2 revisorer och suppleanter för dessa.
  • välja 4 till valberedning samt utse sammankallande.
  • Behandla inkomna motioner

Du som känner att det vore lärorikt, spännande och intressant att vara med från start, kan nominera dig själv eller någon annan som ombud.

Är du intresserad av att delta kan du anmäla ditt intresse via länken här

 

Föreningsstämma 2021 nominering.pdf

 

Stadgar för Ledarna inom Processindustrin 2021.pdf