Chefer i samverkan

Chefer i samverkan är ett nätverkssamarbete mellan fem föreningar inom Ledarna. Ledarna inom Processindustrin, Ledarna inom Teknik och Motor, Ledarna inom Energi och Teknik, Ledarna inom Livsmedelsbranschen samt Ledarna inom Skogs och Träindustrin.

Hjärta och text: Chefer i samverkan.

Vision

En samverkansgrupp inom Ledarna för att skapa nya nätverk för alla Ledarnas medlemmar

Syfte

Syftet med aktiviteterna är att genom samverkan uppnå medlemsnytta, mångfald, skapa nätverk, stärka och synliggöra Ledarna.

Nyckelord är; samverkan, medlemsnytta, berikande, gemensam styrka, mångfald, synliggöra, ekonomi, profilering och bra resursutnyttjande.

Deltagare

Just nu är vi fem föreningar som samverkar, Ledarna inom Processindustrin, Ledarna inom Teknik och Motor, Ledarna inom Energi och Teknik, Ledarna inom Livsmedelsbranschen samt Ledarna inom Skogs och Träindustrin.

Vi är två representanter från respektive deltagande branschförening som tillsammans med branschansvariga från Ledarna bildar en samverkansgrupp som träffas både fysiskt och digitalt under året för att tillsammans förbereda denna viktiga nätverksaktivitet med att ta fram både resans upplägg och innehåll samt förslag på föreläsare till resan.