Chefer i samverkan

"Chefer i samverkan" är ett nätverk för medlemmar inom Teknik & Motor, Energi & Teknik och Processindustrin.

Vision

En samverkansgrupp inom Ledarna för att skapa nya nätverk för alla Ledarnas medlemmar

Syfte

Syftet med aktiviteterna är att genom samverkan uppnå medlemsnytta, mångfald, skapa nätverk, stärka och synliggöra Ledarna.

Nyckelord är; samverkan, medlemsnytta, berikande, gemensam styrka, mångfald, synliggöra, ekonomi, profilering och bra resursutnyttjande.

Deltagare

Just nu är vi tre föreningar som samverkar Ledarna inom Teknik & Motor, Ledarna inom Energi & Teknik och Ledarna inom Processindustrin. Vi är två representanter från varje förening som träffas en gång per månad i Ledarnas lokaler i Stockholm.