Nätverkande inom Processindustrin

Ett av våra prioriterade områden är erfarenhetsutbyte samt personlig utveckling. Därför vill vi i Ledarna Inom Processindustrin ge våra medlemmar möjlighet att skapa och förvalta lokala nätverk som just bidrar till detta.

Därför har styrelsen utsett en av våra styrelseledamöter att vara nätverkskoordinator. Exempel på nätverk kan vara arbetsmiljöfrågor, lönesättning, mentorskap etc. Kom gärna med förslag på nätverk så hjälper vi er med att komma igång.

Nätverksprocessen.pptx

Blankett för äskande.pptx

 

Kontakta Mikael Karlberg via Email eller telefon:

Email: mikael.karlberg@cementa.se

Tel: 0498-28 11 51 / Mobil: 070-886 23 67