Fler nyheter
Processindustrin 4 juni 2018

Chefer i samverkan

Chefer i samverkan är en föreningsaktivitet som har utvecklats i ett samarbete mellan föreningarna Ledarna inom Processindustrin, Ledarna Teknik & Motor samt Ledarna inom Energi & Teknik. Temat på årets träff var Framtidssäkra ditt ledarskap.

Närmare 200 chefer samlades ett par dagar i mitten på november för att nätverka, träffa branschansvariga från Ledarna och delta i seminarium. Med under dagarna var också Ari Riabacke, Civ. Ek. och Fil Dr. i Risk- och beslutsanalys, som föreläste och höll workshops i kunskapen om beslutsfattande.  

Chefer i samverkan har genomförts sedan 2012 och är mycket uppskattat bland föreningen medlemmar, säger Anders Georgsson, ordförande i Ledarna inom Processindustrin som i år var sammankallande i projektgruppen. Här kan ni ta del några av Aris bilder.
Vill ni veta mer? Kontakta ordföranden i respektive förening.

Anders Georgsson, Ledarna inom processindustrin, anders.georgson@ssab.com

Erica Klint, Ledarna Teknik & Motor, erica.klint@rsmco.se

Michael Andersson, Ledarna inom Energi och Teknik, michael.andersson@eon.se