Fler nyheter
Processindustrin 30 juni 2017

Medlemskonferens maj 2017

Den 18-19 maj hade Ledarna inom Processindustrin medlemskonferens.

Dag 1 – 18 maj

Konferensen inleddes med att ordförande Anders Georgsson hälsade alla välkomna. En kort presentation av övriga i styrelsen hölls och Anders informerade om praktiska frågor. Därefter presenterades föreläsare Fredric Bohm, psykolog, socionom och underhållande föreläsare.

Från föreläsningen minns vi deltagare bland annat ”Varför gör folk som de gör”?, ”Damen med damsugaren”, ¼ i OS 2002 mot Vit Ryssland och biljetter till hemresan är bokade och att prestation innehåller faktorerna miljö + kompetens + attityd. Vi skrattade gott åt den gamla hissfilmen, härmas utan att tänka på varför.

Charlotte Almgren från förbundets chefrådgivning informerade om vad som finns att erbjuda:

  • Coaching, samtal om dilemman (3/år).
  • Coaching, samtal om karriär (3/år).
  • Medarbetarproblem & konflikthantering.
  • Arbetsmiljöproblem, svenskägda företag.
  • Arbetsmiljöproblem, utlandsägda företag.
  • Arbetsrättsfrågor.
  • Pensionsfrågor.
  • Möjligheten att tidsboka via webben kommer att bli möjligt inom kort.

En fantastisk middag serverades på restaurang Seeview och likaså frukosten.

Dag 2 – 19 maj

Dag två inleddes med information om förbundets uppbyggnad. Anders visade vår förenings ekonomi under stämmoperioden 2013-17. Kassa är god så utrymme för aktiviteter, uppbyggnad av lokala nätverk etc för medlemmarna finns.

Peter Markström informerade om den kommande föreningsstämman den 5-6/10 2017 på Sundbyholms slott vid Eskilstuna. I stadgarna står det att det ska vara 25 ordinarie stämmoombud med personliga ersättare. Peter visade ”valkretskartan” över Sverige och att styrelsen vill få in flera ombudsförslag. 

Uppgiften för grupparbete var ”vad i grundstadgar för förening” anser ni är viktigast och hur vill ni att föreningsstyrelsen ska arbeta med dessa? i föreningsstyrelsen? Svaren och förslagen kommer att vara en del i underlaget för den nya verksamhetsplanen 2017-2021. 

Anders påminde om stämman och behovet av fler ombud och därmed avslutades konferensen med ett stort tack till alla deltagare.