Fler nyheter
Branschföreningsnyhet 13 december 2017

Rapport från Chefer i samverkan 2017

Chefer i samverkan är en föreningsaktivitet som har utvecklats i ett samarbete mellan föreningarna Ledarna inom Processindustrin, Ledarna Teknik & Motor samt Ledarna inom Energi & Teknik.

Temat på årets träff var Framtidssäkra ditt ledarskap. Närmare 200 chefer samlades ett par dagar i mitten på november för att nätverka, träffa branschansvariga från Ledarna och delta i seminarium.

Med under dagarna var också Ari Riabacke, Civ. Ek. och Fil Dr. i Risk- och beslutsanalys, som föreläste och höll workshops i kunskapen om beslutsfattande.

Chefer i samverkan har genomförts sedan 2012 och är mycket uppskattat bland föreningen medlemmar, säger Anders Georgsson, ordförande i Ledarna inom Processindustrin som i år var sammankallande i projektgruppen.Vill ni veta mer? Kontakta ordföranden i respektive förening.

Ta del av några av Aris bilder »

Anders Georgsson, Processindustrin, anders.georgson@ssab.com
Erica Klint, Teknik & Motor, erica.klint@rsmco.se
Michael Andersson, Energi & Teknik, michael.andersson@eon.se