Fler nyheter
Processindustrin

Verksamhetsplanering 2024

Verksamhetsplan 2024

För året 2024 så har styrelsen planerat att vara med på Ledarnas kongress, arrangera föreläsningar, delta på Almedalsveckan, genomföra en medlemskonferens, delta på Chefer i samverkan samt genomföra 7 styrelsemöten. Vi kommer också finnas representerade i de forum där Ledarna kallar.

 

1 - 2 Februari

Styrelsemöte i Stockholm

 

7 Februari

Svemins Arbetsmiljökonferens 2024, Luleå

 

6 Mars

Styrelsemöte via TEAMS

 

12 Mars

Ledarnas Förbundsråd i Stockholm - Deltar gör föreningsordförande och utvalda ledarmöter från föreningsstyrelsen

 

19 - 20  Mars

Bergdagarna 2024, Cirkus Arena, Stockholm

 

17 - 19 April

Styrelsemöte i Göteborg

 

29 - 30 Maj

Ledarna Förbundskongress, Aronsborg

 

13 Juni

Styrelsemöte via TEAMS

 

25 – 29 Juni

Almedalsveckan i Visby

 

29 – 30 Augusti

Styrelsemöte i Ronneby

Verksamhetsplanering inför 2025

 

19-20 September

Medlemskonferens, Clarion Sense Luleå

 

2 Oktober

Styrelsemöte via TEAMS

 

9 - 10 Oktober

Ledarnas Förbundsråd i Stockholm - Deltar gör föreningsordförande och utvalda ledarmöter från föreningsstyrelsen

 

Oktober

IKEM dagen

Basindustrins dag

 

November

Swemin höstdag

Ståldagen Jernkontoret

 

14 - 15 November

Chefer i samverkan på Birka Gotland - Nätverkssamarbete mellan fem föreningar inom Ledarna. Ledarna inom Processindustrin, Ledarna inom Teknik och Motor, Ledarna inom Energi och Teknik, Ledarna inom Livsmedelsbranschen samt Ledarna inom Skogs och Träindustrin. Alla medlemmar inom föreningen bjuds in att deltaga

 

5 - 6 December

Styrelsemöte i Stockholm