Fler nyheter
Vård & Omsorg 4 september 2020

Krisledningen i pandemin får högt betyg av chefer i vård och omsorg

Åtta av tio chefer i vård och omsorg ger ett gott betyg till krisledarskapet under pandemin.

Och trots att krisen intensifierat etiska gränsdragningar utgör inte etiska dilemman någon större utmaning för verksamheterna. För hälften av alla chefer, oavsett typ av verksamhet och chefsnivå, handlar de två största utmaningarna i återgången till normalläge om ork och tid. Det visar den undersökning som 2900 medlemmar i LiVO besvarade under maj 2020.

Svaren är sammanställda i en rapport som du kan läsa här.