Fler nyheter
Vård & Omsorg 30 oktober 2023

LiVO byter namn till LiVOS

På LiVOs stämma 27 oktober togs beslut om att byta namn på föreningen till Ledarna inom Vård, Omsorg och Socialt arbete, LiVOS.

Det har pågått en dialog under lång tid om att förtydliga att branschföreningen även vänder sig till chefer inom socialtjänsten. Nu blir det tydligt i namnet.

Andra beslut som togs på föreningsstämman som hölls på Ledarnas kansli i Stockholm var att lämna ansvarsfrihet för styrelsen, godkänna årsredovisningarna och verksamhetsberättelserna 2021-2022 och besluta om verksamhetsplan 2024-2025. Stämman beslutade om oförändrade medlemsavgifter och om arvoden till styrelsen, revisorer och valberedningen. Stämman biföll en motion om att följa upp visselblåsarfunktionen inom vård och omsorg. Den nuvarande styrelsen valdes om för 2024-2025.

Alla stämmohandlingar hittar du här.