Fler nyheter
Skogs- och Träindustrin 5 februari 2018

Ordförande har ordet 2018

Under 2018 kommer vi genomföra en rad olika aktiviteter och fortsätta arbetet med att vara din röst inom Ledarnas demokrati. Vi kommer även att bidra med att utveckla avtal och arbeta för att chefer inom vår bransch ska ha de bästa förutsättningar för att leda sina verksamheter.

 

Som exempel på arbete som vi planerar att genomföra är:

  • Nätverket Träfibern som riktar sig mot de som är företrädare
  • Ledarskapsutbildning för chefer inom vår bransch
  • Skapa ett branschforum, där vi inledningsvis ska mötas och tala om de kommande kompetenskraven inom våra branscher
  • Besöka minst två företag i branscherna för att på lokal nivå diskutera försättningar för chefer och vikten av ett hållbart ledarskap
  • Bli mer aktiva i sociala medier.

Vi vet att du som är chef i våra branscher har dagar som är fyllda av möten och många olika uppgifter som skall lösas. För många är det just den kryddan som gör att man söker ett chefsuppdrag. Vi vill hjälpa dig som chef i vardagen genom att ge dig stöd, både genom olika branschaktiviter och genom Ledarnas webbplats där det ges både aktivieteter och tips och råd i chefsuppdraget.

Väkommen till ett innehållsrikt 2018.

Läs gärna vår verksamhetsplan för 2018

Anders Grahn,
ordförande i Ledarna Skogs- och Träindustrin.