Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 14 december 2021

Nordic Foresters 2021

Finska METO stod som värd i år. Första dagen anlände del­ tagarna till Tusby under tidig eftermiddag och NF’s årsmöte hölls fram till sent på kvällen innan det var avklarat. Finland avgick som ordförandeland och lämnade över till Danmark med Henrik Bach som ordförande de kommande två åren.

Dagsläget för skogsbranschen i de nordiska länderna gicks igenom och hur det ser ut exempelvis avseende löne- och anställningsfrågor.

I Sverige sköts lönerörelsen på framtiden på när Coronapandemin startade, vilket inte skedde i de andra länderna. Pandemin har även lett till att fler tjänstemän sitter hemmavid och jobbar vilket kan vara på både gott och ont när det gäller arbetsmiljö, men man vet att det har haft negativ inverkan på de anställdas välbefinnande. Man förutspår nu att kontor kommer att stängas och kontorsplatser minskas. I Finland har skogsbolaget Otso gått i konkurs i oktober 2021, men arbetsmarknaden är ändå relativt bra.

Det ägnades en hel del tid åt att diskutera aktuella skogspolitiska ärenden och hur allmänheten ser på våra nordiska skogar, hur de nyttjas och hur diskussioner pågår i media om vem som borde ha bestämmande- och äganderätt samtidigt som det från politiskt håll kommer direktiv om att öka produktion av förnyelsebar råvara för att klara omställning till fossilfritt i närtid.

De olika medlemsorganisationernas verksamhet gicks igenom tillika vilken utveckling man ser för organisationerna, deras möjligheter och utmaningar framöver. Internationella skogsfrågor togs upp och EU’s skogsstrategi diskuterades.

Dag 2 gav vi oss ut med Finska Forstföreningen i Klementsskog forskningsskog, där föreningen berättade om arbetet med att årli- gen låta 1 000 skolbarn i 7:e klass från Helsingfors, Esbo och Vanda få komma ut i forskningsskogen. Dessa dagar är uppskattade och skolorna står i kö för att få komma med. Eleverna får uppleva olika skogstyper, undervisas på plats om hur man sköter skog, de får vara med om avverkning och nyplantering av skog,allt på samma ställe.Dessa dagar anordnas tillsammans med skogsföretag och andra samarbetspartners. Utöver detta anordnas en årlig nationell tävling för högstadieelever. Skogsnöten heter tävlingen som hittills har arrangerats 40 gånger med totalt över en miljon elever. Mer än 300 skolor och 200 000 elever deltar årligen. Skogsnöten är ett samarbete mellan Biologi- och geografinas förbund, Finlands Skogsstiftelse, Metsä Group, UPM, Stora Enso, Forststyrelsen, OP. De 50 bästa eleverna vinner en tvådagars exkursion, den bästa av dem vinner även pengar och hotellvistelse vid prisutdelning. I samband med tävlingen lottas eftertraktade sommarjobb i skogen ut.

Ett annat samarbetsprojekt Finska Forstföreningen anordnat i 25 år två gånger per år, heter Beslutsfattarnas skogsakademi. Man har som målsätt- ning att öka intresset för skog samt stärka kunskaper om skogsbruk och samtidigt ge en möjlighet till samarbete mellan skogsbranschen och övriga beslutsfattare. Deltagarna får djupdyka i ämnet skog och lära sig om det finska skogsbruket genom seminarier, diskussioner och studiebesök i både skogsbruk och skogsindustri. Efter avklarad examen kan de sedan titulera sig Skogsakademiker. Efter dessa föredrag följde en vandring i nationalparken Sibbo storskog, den instiftades 2011 och är 23 km2 eller 2 300 hektar. Carina Wennström på Forststyrelsen berät- tade om hur man sköter storstads- nära rekreationsskogar. Trycket på naturnära turism har ökat ordentligt under pandemin och fler har hittat ut i skogen. En del av utmaningarna är att minimera slitage och ändå ha god framkomlighet för till exempel barnfamiljer. I Sibbo storskog finns många fina grillplatser med vedförråd, yxor och sågar och det gäller att framgångsrikt informera alla besökare att man inte får tända eld annat än på dessa anvisade platser. Räknare finns på flera platser, vid de flesta ingångar till rekreationsområdet och även placerade ute längs de olika vandringslederna för att kunna mäta hur många besökare som använder området och hur stor del av det de nyttjar när de är där. Vi fick även ett intressant föredrag av Kristiina Vuopala från Forststyrelsen som presenterade deras aktuella arbetsområden och viktigaste fokusområden. Kvällen avslutades med traditionell rökbastu och en mycket god middag fylld med trevliga samtal.Vi tackar våra finska kollegor för en på alla sätt mycket bra och välarrangerad resa!

ST-Skog är arrangör av nästkommande NF som är planerat att hållas i Sverige vid Höga Kusten om Corona-situationen tillåter, men även ett distansmöte via videolänk är planerat utöver detta.

Yvonne Hedman Nordlander