Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 15 oktober 2021

Anmäl era ombud till stämman

Den 3 december i år hålls SSF's stämma, därför är det viktigt att anmäla ombud och ersättare snarast.

Inbjudan till SSFs stämma 3 december 2021 i Stockholm

Följande gäller enligt SSFs stadgar;
§ 8:1 Styrelsen meddelar plats och tid för stämman 6 månader före, 2021-06-02.
§ 9:1 Valberedning anmäld till styrelsen, som utser sammankallad 4 månader före, 2021-08-02.
§ 7:4 Klubbar meddelar ombud och suppleanter till styrelsen 2 månader före, 2021-10-02.
§ 8:4 Motioner ska vara styrelsen tillhanda 2 månader före, 2021-10-02.
§ 9:2 Valberedning förslag till styrelsen 45 dagar före, 2021-10-19.
§ 8:3 Kallelse till ombud 1 månad före, 2021-11-02.

Det är därmed hög tid att anmäla ombud och ersättare till stämman! Vill just du vara med och påverka, hör med din klubb vem som för er talan eller kontakta valberedningen direkt.

Valberedningen består av fyra ledamöter som var och en väljs av följande SSF-klubbar;

SCA och Norra Skog, har ej anmält sin representant i valberedningen
SSF klubb Sverige, Sveaskog, Vida Skog - Erik Karlsson, Hylte
Södra, Skogssällskapet, Mellanskog, Holmen, Rundvirke - Anders Englund, Arbrå
Stora Enso, Biometria, BillerudKorsnäs - Peter Dahlbom, Rättvik

Peter Dahlbom är sammankallande