Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 14 december 2021

Anna Nilsson, nytt ombud hos Ledarna

Jag heter Anna Nilsson och är bransch­ och avtalsansvarig på Ledarna och kommer nu att verka också inom skogsnärings området tillsammans med sty­ relsen för SSF.

Innan jag anställdes på Ledarna 2012 hade jag på 1980 talet tagit studenten och jobbat ett år i USA innan jag läste juristlinjen i Lund.

Studierna följdes av arbete i föl- jande ordning Försäkringskassan i Halland, regional ombudsman SIF Småland, avtals- och förhandlings- ansvarig på SIFs kansli Stockholm och förhandlingschef region Södermanland.

Vid sidan av skogsnäringen är jag även avtals- och branschansvarig för avtalen med Industriarbetsgivarna och IKEM (stål, gruvor, massa och papper, kemi och läkemedelsbranscherna mm)

Styrelseuppdrag som jag har och haft är bland annat Ledarnas förbundsstyrelse (2015–2018) och Internationellt är jag vice president i chefsorganisationen FECCIA.

Mitt övergripande intresse benämner jag som växtkraft - förutsättningar och incitament att människor och verksamheter ständigt växer och utvecklas.

Det är ett förhållningssätt som innehåller innovation, problemlösning och nytänkande i både kort och långt perspektiv.

På fritiden gillar jag bland annat att vara ute och träna och röra mig i naturen. Kanot, skidor eller häst tycker jag då är roliga transportmedel.