Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 19 oktober 2021

Anteckningar från SSF’s ordförandemöte 1 september 2021

För andra året i rad kallade SSF’s styrelse till ordförandemöte via länk så att vi i god tid innan skogsbrynet ska veta vad det är som är mest aktuellt att prata om och om det eventuellt är så att vi också ska ha med någon extern som kan svara på våra frågeställningar.

Det var hyfsad uppslutning från klubbarna, åtta ordföranden utöver oss i styrelsen.

Mötet började med att vi gick laget runt för att beskriva hur det ser ut i våra respektive företag och kortfattat kan man beskriva att samtliga företag går väldigt bra nu på grund av högkonjunkturen men att det finns en trötthet på restriktionerna beroende på Covid-19.

Man längtar efter att få träffas på ett mer normalt sätt. Några beskrev också att det efter genomförda organisationsförändringar varit ganska turbulent och att det tagit lång tid att komma in i den nya organisationen.

Sveaskog sticker ut på ett sätt som inte alls är så angenämt, de blir hårt ansatta i media för allt de gör idag, det är allt ifrån att de avverkar de sista naturskogarna till att de inte har samråd med samer i norr till att allmänheten är väldigt kritisk till att de tillåter etablering av vindkraftparker i södra Sverige. De har också haft aktivister som stoppat avverkningar och det har också skett stor skadegörelse på maskiner vilket visar på att det är en ny nivå på vad motståndarna mot skogsbruk kan ta sig för.

Skogsbrynet kommer i år att genomföras i samband med stämman och den genomförs live i Sollentuna den 2 december såvida det inte återigen införs restriktioner på grund av Covid-19.


Vi kom under ordförandemötet fram till några punkter som respektive företags ordförande och styrelse ska förbereda:

• Hur arbetar vi med nyrekrytering?
• Vilket stöd behövs för att arbeta med rekrytering?
• Rekryteringsansvariga på klubbarna, varje klubb ser över vem som ska ansvara.
• Hur hanterar företagen hemmakontoret,ekonomisk ersättning,arbetsmiljö mm.?
• Hur kommer det att se ut efter Corona med hemarbete?
• Regler om tjänstebilar, kan vi få någon extern att beskriva vad som gäller?
• Rovdjursfrågan, hur hanteras det i företagen?

Om alla, inklusive styrelse, gör hemläxan bra så kommer det att kunna bli väldigt intressanta diskussioner på skogsbrynet. Förhoppningsvis så har vi kanske någon från skatteverket som kan förklara hur reglerna för tjänstebilar fungerar.


Thomas Esbjörnsson SSF styrelse