Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 26 september 2023

Är det möjligt att öka den biologiska mångfalden i produktionsskogen

Biologisk mångfald i produktionsskog var huvudämnet för två fullspäckade dagar när Ledarnas branschförening SSF, Sveriges Skogstjänstmannaförening samlades i Färna, Bergslagen.

Ordförande Thomas Esbjörnsson och styrelseledamöter Mårten Gustavsson, Yvonne Hedman Nordlander, Anders Englund och Martin Norberg och Sven-Erik arrangerade två fullspäckade dagar med seminarier och fältbesök i Skinnskatteberget för 30-tal internationella gäster från hela Europa. Mardjan Dubois, avtal- och branschansvarig deltog vid mötet.

SSF_Farna_Svamp_1536x1152.pngSSF är sedan många år medlem i den europeiska branschorganisationen UEF ( Union of European Foresters) vilken är en federation av professionella skogsbrukarorganisationer. Den startades 1965 och har idag 25 medlemsorganisationer från 21europeiska länder och cirka 85 000 skogsbrukare verksamma i statliga- kommunala och privatägda skogar runt Europa.

Deltagarna välkomnades till Bergslagen av Landshövdingen i Västmanland, Johan Sterte som introducerade deltagarna till regionens industriella historia från tidig 1700-tal som silverbrytning, utvinning av uran, produktion av träkol och naturligtvis fram till idag produktionsskog och trä-industri.

Ledarnas branschförening SSF lyckades samla både politiker och skogsexperter på plats. EU-parlamentariker Jessica Polfjärd berättade från sitt perspektiv och lyfte vikten av att rösta rätt person för sverige inför EU-valet i juni 2023. Tomas Lundmark, professor vid SLU i Umå, som pratade om skogsbruket i dag och i morgon och hur skogsbruket ska klara alla de krav som ställs från samhälle, industri och miljöpolitik. Även klimatforskaren Johan Kuylenstierna, generaldirektör på Formas samt Sven-Erik Hammar, ordförande för CEPF som även modererade paneldiskussionen deltog.

Lunchen intogs på SLU Sveriges lantbruksuniversitet i skinskatteberget där man utbildar ca 150 skogsmästare varje år. Läs mer om SLU.

Konferensen inkluderade även fältbesök av Eko-skogen i Färna ägd av SVEA-SKOG samt skörd av produktionsskog. Läs gärna mer om Färna Ekopark

SSF_Farna_Gruppbild_1536x1152.png

Skogsbruket i Sverige står inför stora utmaningar som en följd av klimatförändringar samtidigt som Sveriges skogsägare behöver förhålla sig till EUs skogsstrategi och kommande lagstiftning initierad av övriga medlemsländer i EU utan hänsyn till Sverige och Nordens förutsättningar och traditioner.

Mardjan Dubois, Ledarna Avtal och Branschansvarig