Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 14 december 2023

Arbetsmiljöarbete inom skogsbruk

Du vet väl att det finns en hel del råd och stöd för Bransch Skogsbruk på Prevent. Den är helt kostnadsfritt och webbaserad. Vi vill också passa på att uppdatera dig och berätta om frågan kring oro för möte med rovdjur.

Oro för oönskade möten med rovdjur vid skogsarbete

SSF har tillsammans med Ledarna väckt frågan om oönskade möte med rovdjur ur ett arbetsmiljöperspektiv. Fokus har varit på björnar, trygghet och ensamarbete. Frågan väcktes på nytt under avtalsrörelse med Gröna arbetsgivare. Tidigare har parterna bland annat haft bjudit in björnforskare för att öka kunskapen för rovdjur, tagit del av examensarbete om skogsarbete i björnområde och det finns även utredning kring om användning av pepparsprej för att minska känslan av otrygghet via polisen 2014.

Ledarna och Gröna har bland annat konstaterat att även om det handlar om upplevd oro än en faktisk fara, är det viktigt att dessa frågor diskuteras och hanteras på företagsnivå till exempel genom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det är också viktigt att använda SKIA så att vi får både kunskap om och statistik på vilka olyckor som man faktiskt råkar ut för.

Det finns en ny checklista på Prevent. Här hittar även den nya webbaserad arbetsmiljöutbildning för Skogsbruk.

Här kan du läsa mer om examensarbetet om skogsarbete i björnområde.

Mardjan Dubois, Avtals-/ Branschansvarig på Ledarna