Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 16 juni 2021

Årsmöte Nordic Forester

Då 2020 präglades av Covid-19 kunde inget normalt årsmöte hållas. Vi hoppades i det längsta att världen skulle återgå till normala förhållanden, men här bedömde vi fel. Årsmöte för 2020 hölls den 19 maj.

Hela Norden har ju påverkats av Covid-19 men samtliga länder med skogsindustri har ,som Sverige, påverkats produktionsmässigt i liten grad.

Finland satsar framåt med nyinvestering i Kemi genom Mätsa Group. I Finland finns även ett ökat tryck från miljörörelsen om hur skogen skall skötas.

UPM har meddelat att de inte kommer att ingå företagsspecifika avtal utan endast förhålla sig till centrala avtal. En inställning som är svår att förstå sig på då problem och uppgörelser normalt blir bättre om de kan lösas lokalt.

Danmark som normalt brukar rapportera om höga löneökningar kom denna gång med en löneökning i övriga länders nivå. Ökning för en tre årsperiod ligger på 5 %. Då skall man komma ihåg att som anställd i Danmark skall du själv sätta av en del av din pension vilket begränsar den tillgängliga löneökningen.

Våra vänner inom den statliga sektorn ST-Skog rapporterar en årlig uppräkning av lönen med 1,8 % per år. I stort sett vad vårt avtal ger.
Arbetet efter pandemin är stor fråga inom ST. Vissa av deras arbetsgivare har minskat kontorsytan med 50 % i tron att fler medarbetare kommer att jobba hemifrån även efter pandemin.

Här kan man befara frågor om kontorsersättning och hur det kommer att påverka mina karriärs möjligheter.Nästa fysiska möte bestämdes till den 25 november i Helsingfors, Finland och är då årsmöte för 2021.

Björn Karlsson