Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 16 juni 2021

Årsmöte SSF-Klubb Södra

Jag hade förmånen att delta i SSF-Klubb Södras årsmöte den 3 juni. I Covid-19s tecken hölls mötet digitalt via Teams.

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar gästades mötet av Södras nya VD Lotta Lyrå.
Södra klubben består av 148 medlemmar per den 31 december 2020 vilket är en ökning med 9 medlemmar sedan föregående år.
Under året har klubben varit aktiv med att bevaka de arbetsmiljöproblem som kan uppstå vid systembyte (datasystem) och den lönerörelse som Covid-19 tvingade fram.

Kontakten med medlemmarna och även styrelsemötena har skett via Teams.

Har ni inte skapat en Teamsgrupp med era medlemmar är det en bra sak att göra då det är lätt att gå in och skriva sina synpunkter.

Lotta Lyrå var med under sista timman och det blev en uppskattad timma med många frågor från våra medlemmar. Lotta kommer att satsa på digitalisering och nya produkter med hög miljöprofil.

Södra skall inom en snar framtid vara fossilfritt. Även de nya produkterna vi tar fram skall vara fossilfria.
Närmast stora satsning är en KL träanläggning.


Björn Karlsson