Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 25 juni 2018

Åtgärdsprogram ska ge mer granfrö

Skogsbruket har brist på förädlat granfrö. Nu ska ett åtgärdsprogram ändra på det. Läs artikeln om Föreningen Skogsträdsförädling från Skogsforsk här.

Svag blomning och skador under fröbildningen gör att produktionspotentialen i granfröplantagerna nyttjas dåligt. I medeltal förstörs cirka 40 procent av den möjliga skörden, där svampen grankotterost orsakar störst skada.

Forskning – vägen framåt
För att ändå säkra frötillgången tvingas skogsbruket att hålla stora plantagearealer och lagra mycket frö. Det är dyrt och nu har Föreningen Skogsträdsförädling och de större plantageägarna (Bergvik, Holmen, SCA, Sveaskog, Södra) initierat ett åtgärdsprogram som leds av Bengt Andersson-Gull på Skogforsk.
Källa: Skogsforsk