Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 19 december 2022

Avtalsförhandlingarna

Andra frågor som är aktuella för oss just nu är avtalsförhandlingarna och där ska jag först meddela att vi nu har tilldelats ett nytt förhandlingsombud i Mardjan Dubois som ersatt Anna Nilsson under hösten.

Läget är att Mardjan igår kallade oss i förhandlingsdelegationen till ett avstämningsmöte som vi kommer att ha på måndag den 19:e december där vi går igenom yrkanden som framkommit från bl.a. förbundsstyrelsen. När samtliga branschers yrkanden inkommit, vilket ska ske senast under nästa vecka, så får vi en färdig sammanställning och utifrån den så kan vi också ta ställning till vilka yrkanden som Ledarna tillsammans med andra fackliga parter ska växla med Gröna arbetsgivare för kollektivavtalet skogsbruk den 21 december. Ledarnas avtalsdelegation tillsammans med branschansvarig jobbar intensiv med att ta fram yrkanden.