Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 17 oktober 2019

Behövs facket?

Den första tanden kommer av sig själv
– det gör inte föräldraledigheten!

Sommaren kommer av sig själv
– det gör inte semestern!

Tull och skatt kommer av sig själv
– det gör inte reseersättning!

Sjukdom kommer av sig själv
– det gör inte sjuklönen!

Helgdagarna kom Gud med
– betalningen kom fackföreningen med!

Arbete kommer från arbetsgivaren
– bra arbetsvillkor har vi i facket kämpat oss till!

Fickludd kommer av sig själv
– det gör inte lönen!

Ålderdomen kommer av sig själv
– men det gör inte pensionen!

Fackföreningarna har lyckats med mycket, tack vare att vi är många och håller ihop.

Gå med, var med och påverka, om du inte redan är med förstås! Vi behöver säkerställa att vi även i framtiden har trygghet och vettiga arbetsförhållanden!

Med ditt medlemskap i SSF Ledarna får du även:

•Personlig chefsrådgivning

•Chefslönestatistik

•Inkomstförsäkring

•Tidningen Chef

•Avtalsgranskning

•Person- och sakförsäkringar

•Karriärrådgivning

•Kurser och seminarier

•Guider och checklistor

•Chefscoaching

•Stöd i förhandling

•Rättshjälp

•Låna förmånligt i SEB

•Rabatt på utbildningar hos Chefakademin

•Din ledarprofil

•Lön och lönesättning

•Studerandemedlemskap

• Chef Premium