Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 26 juni 2019

Besök från Finland juni 2019

Som ett led i nätverkandet med våra yrkesvänner kunde vi ta emot 35 skogstjänstemän från skogsvårdsföreningen ”Södra skogsreviret” i Finland.

Utbyte är lärorikt, och finnarna har kommit långt på många områden inom vår bransch.

Denna gång var det dags för Mellanskog att visa upp delar av de utmaningar som ligger på bordet idag. Tätortsnära skogsbruk, granbark­borren och föryngring av tall var tema.

Vi utgick från Grinda gård i Malmköping och kunde beskåda tricobehandlade tallföryngringar och granbarkborre­skadad skog ibland villorna i Flen.

Dagen avslutades på Grinda gårdsglass café där alla fick avnjuta den hemgjorda glassen med kaffe.

Mårten Gustafsson