Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 5 oktober 2020

Biometria

Biometria den nya mätnings och redovisnings organisationen i Sverige.

Nu har det snart gått knappt två år sen den nya organisationen Biometria skapades, vilken är resultatet av en fusion av VMF Nord, VMF Qbera, VMF Syd och SDC.

Utvecklingen av virkesaffärernas geografi som tidigare har varit ganska lokala, är ju som känt både nationella och globala vilket kräver lika mätningsregler över landet.

Ägarna ansåg att utvecklingstakten behövde ökas inom mätning och redovisning och att det skulle underlätta med ett företag och en styrelse istället för fyra suveräna styrelser.

Den som fick uppdraget att sy ihop denna förening med cirka 800–900 anställda över hela riket blev Peter Eklund.

Vad har hänt och vad händer inom företaget? Det började med en rivstart då införandet av prima- och sekundaklassningen av massaved skulle införas, vilket krävde stora utbildningsinsatser över hela landet under en ganska begränsad men intensiv tid, vilket jag tycker vi lyckades mycket bra med.

Avveckling av kollektivomräkning av massaved som mestadels påverkar Norra Sverige.

Fortsatt utrullning av Bildmätningsriggar över hela landet, idag mäts större delen av all massaved genom bildmätningscentralerna i Varberg, Sundsvall och Östersund.

Tillverkning och implementering av VIOL 3 som skall ersätta VIOL 2 rullar på enligt planerna, ett stort och viktigt projekt för branschen.

Kvalitetssäkring skördare lanseras brett i landet just nu, där intresset har varit mindre ute hos företagen ju längre norrut i landet man kommit. Men just nu ser vi en faktiskt en ökning av intresset även i norr, vilket är glädjande, då virkesvärdet startar ute hos skördaren och att de har rätt inställda datorer är ju en förutsättning för fortsättningen i värdekedjan.Ni som inte har anlitat Biometria för dessa tjänster kan ta kontakt med Jonas Hemmingsson, som är chef för den avdelningen.

Det som kommer härnäst är borttagande av matrisfub på sågtimret från och med 1 aug 2022.

Inom organisationen kommer en ny VD att ta över rodret från och med 1 februari 2021. Hon heter Ingela Ekebro och kommer från SCA där hon bl.a varit projektledare för utbyggnaden av massafabriken i Östrand.

Detta är ett axplock av vad som händer och har hänt inom Biometria just nu, det man skall komma ihåg är att under dessa tider av förändringar, så finns det ca 600 virkesmätare, uti vårt avlånga land, som håller fanan högt för mätningen och att det fungerar så bra på våra mätplatser på värmeverk, bruk och sågverk.

Lennart Andersson, Distriktschef Biometria