Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 17 oktober 2019

Certifierad företrädare

Du som är Facklig företrädare är det i kraft av dina medlemmar. För att kunna fungera som Facklig företrädare måste du vara certifierad.

Med Certifieringen följer de rättigheter som är kopplade till Förtroendemannalagen. Du har till exempel rätt till ledighet från arbetet för att utföra ditt fackliga uppdrag, och du kan ha ett visst skydd vid arbetsbrist. Du har även ett särskilt försäkringsskydd via Ledarna.

Hur blir man då Certifierad företrädare? Det krävs ingen fysisk kurs utan det är en webbaserad utbildning som avslutas med ett prov. Du hittar utbildningen på Ledarnas hemsida och där på medlemssidan. Kör nu! Det blir inte lättare eller mer med tid nästa år.

Sven-Erik Sjöberg