Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 24 oktober 2022

EU och skogspolitiken

Nyss hemkommen från Bryssel och ”Bioeconomy conference” är man fundersam över skogsbrukets framtid i Sverige. Helt klart är den svenska modellen inte accepterad i Bryssel.

Nyss hemkommen från Bryssel och ”Bioeconomy conference” är man fundersam över skogsbrukets framtid i Sverige. Helt klart är den svenska modellen inte accepterad i Bryssel. Vårt skogsbruk anses inte som hållbart, och det bygger man främst på rapporteringar som kommer från Sverige självt via Naturvårdsverket m.fl.

Områden som helt klart kommer att beröras av tvingande förändringar är:

  • Vad som får användas som biobränsle
  • Vilka skogsbruksmodeller som är tillåtna
  • Hur mycket skog som måste skyddas
  • Hur mycket som får avverkas totalt

Man kan konstatera att nuvarande EU-kommission inte vet balansen i skydda eller bruka. Samtidigt så är det inte så lång tid kvar på deras mandattid heller att man hinner genomföra allt som man tänker. En möjlighet att stärka aktierna för Sverige, är det ordförandeskap i EU som vi går in i efter nyår. Där har SSF fått dryfta sina tankar med regeringskansliets skogsansvarige person.

Vi håller tummarna och ser fram emot nytt val till EU-parlamentet som förhoppningsvis kan leda till en kommission som ser fördelarna med brukad skog.

Mårten Gustafsson