Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 9 december 2018

EU skogsstrategi 2013–2021 - halvtid

UEF anordnar ”round table meeting” för parlamentariker i februari.

Nu tar vi saken i egna händer och kräver besked:

– Vad ska vi använda skogen till? Produktion eller insektshotell, rekreation eller kolsänka o.s.v. Alla sektorer vill ha ut 100 procent av sitt önskemål och politikerna har överlåtit den omöjliga kampen till oss ”skogsbrukare”. Vi får ta fajten med naturskyddarna, upplevelseturismen, vattenvårdarna, trädkramare, hyggesfritt, allmänheten, väljarna och – ja i stort sett alla som vill va med och bestämma. Nu kräver vi att politiken rangordnar ekosystemtjänsterna och ser till att de blir rättvist prissatta, så att skogen kan fortsätta att leverera mervärden åt befolkningen, och skogstjänstemannen kan sköta skogen och lägga mindre krut på att ständigt försvara sin existens.

4 februari ordnar vi träffen inne i parlamentsbyggnaden och flera parlamentariker kommer att medverka, och ännu fler delta som åhörare. Vi har fått med oss stadsskogarna och skogsägarrörelsen till mötet vilket ger oss bra ”tyngd”.

Håll tummarna för brukade skogar!

Mårten Gustafsson