Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 9 december 2018

Faror

Ordföranden har ordet - Ingen har väl undgått att komma i kontakt med granbarkborrens härjningar. Bara i Götaland bedöms 2–3 milj m3 vara angripna av granbarkborren och måste avverkas omgående. Angreppen i år är de aggressivaste vi upplevt på länge. En lång torr period satte fart på baggproduktionen.

Det torra vädret försvagade trädens motståndskraft och baggarna fick ett dukat smörgårdsbord att komma till. 

Nu är det inte bara Sverige som är drabbat. Hela Europa kan anses som drabbat av den lille gynnaren. Enligt de rapporter som finns ligger Tjeckien i topp med 17 milj m3 skadad skog.

Det mest omtalade området har varit Bialowiza i östra Polen. Här kom de första angreppen 2012 som stoppades genom att avverka de skadade träden. Jag besökte Bialowiza i oktober för att se hur det såg ut. Träffade distriktchefen för området och det var en uppgiven man.

Under 2016 när angreppen startade påbörjade man även avverkning för att begränsa skadorna. Följden blev stor uppmärksamhet i press och bland miljöorganisationer. De anklagades för att avverka den sista urskogen i reservatet. Detta var mycket märkligt då gran inte är ett naturligt trädslag i området utan är planterad under tidigt 1900-tal. Stödet från centralt håll uteblev och det som gäller nu är totalt skogsskötselförbud inom zonerna 1-2 i reservatet.

Nu är i princip all granskog död och det har även spridit sig till Vitryssland. Hela Världsarvet är på 141 885 ha. Då innefattas mark både i Vitryssland och Polen.

Mitt bland de döda träden kan det stå några fullt friska gröna träd. Dessa träd tittar man särskilt på för att komma fram till om de är resistenta mot barkborreangrepp.

 

Uppvaktning

Jag hade nöjet att åka till Helsingfors och tacka av ordförande Håkan Nystrand METO. Håkan valdes till ordförande 1999 och sedan dess svingat klubba. METO är delvis SSFs motsvarighet.

Vi organiserar enbart skogstjänstemän på fältet och inom staberna medan METO även organiserar chefer och ledare inom industrisektorn. METO har cirka 5000 medlemmar och har varit och är en viktig part inom finsk skogsindustri. Deras betydelse märktes på de personer som uppvaktade. Bland de cirka 150 personerna kunde man se Finlands jord- och skogsbruksminister, nästa hela skogsutskottet, ledande personer inom finsk skogsnäring och många fler. Håkan kunde välförtjänt sträcka på sig i det sällskapet då han enligt sina medlemmar gjort ett bra jobb.

Till ny ordförande valdes Stefan Borgman som har sitt ursprung i Österbotten. Detta underlättar våra kontakter då österbottningar pratar svenska. Även Håkan var från Österbotten. 

Spännande

Jag hade förmånen att vara med under förberedelser och köp av Bergvik skogar i Lettland. Det är inte så ofta det kommer ut totalt 110 000 ha mark på marknaden så det gällde att hänga på. Jag tillbringar en del tid i Baltikum i mitt ordinarie arbete så jag tror mig känna till det ganska bra. Det blev mycket räknande och skogsbesök innan vi kunde fastställa köpeskillingen som denna gång var stor nog för att förvärva egendomen. Nu återstår ett spännande arbete med att integrera det vi kallar Södra Latvia med vår övriga verksamhet i Baltikum. Dock vet vi att vi köpt en välskött skogsmark och ett företag med kunniga och intresserade anställda.

Då återstår det för mig att önska er en God Jul och Ett Gott Nytt År

Björn Karlsson, Ordförande SSF