Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 16 juni 2023

Förbundsråd 23.1

Den 25 april gick årets första Förbundsråd av stapeln. Drygt 50 personer från Ledarnas branschföreningar träffades till förbundsråd i Ledarnas kontor i Stockholm.

Förbundsrevisorerna berättade om sitt arbete under mandatperioden. De ska granska fem föreningar per år. En stor del av eftermiddagen fick föreningarna ägna sig åt erfarenhetsutbyte kring borden. En mycket uppskattad punkt som flera ville se mer av. Projektet Förstärkt och utvecklad föreningsservice informerade att man nu går in i en implementeringsfas med de 10 första föreningarna som anmält att de vill gå med.

Carina Kit och Cecilia Holmgren från enheten Kommunikation, berättade om Ledarnas synlighet i media och sociala medier. Externa mätningar visar att Ledarna har hög mediekvalité och är största fackförbund på sociala medier, vilket är mycket glädjande.

Förbundsrådet är ett utmärkt tillfälle att skaffas sig nätverk inom Ledarna, intressant att höra vad andra branscher har för problem och sen upptäcka att vår vardag ser ganska lika ut.

Förbundsrådet avslutades med en statusgenomgång av besluten från Ledarnas kongress. Merparten ska vara klart till kongressen 2024 som äger rum den 29–30 maj på Aronsborg utanför Stockholm. Förbundsrådet avslutades i god stämning och en känsla av framåtanda.

Nästa Förbundsråd äger rum i oktober.

Anders Englund, SSF Mellanskog.