Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 20 december 2017

Förbundsråd med branschdagar

Förbundsstyrelsen bjuder in till Förbundsråd fyra gånger per år. Vid två av dessa tillfällen är dessa utökade med Branschdag. Vi dessa tillfällen kan vi komma tre personer från varje förening.

Det är viktigt att vi får möjlighet att träffa övriga föreningar och byta erfarenheter. Vi kopplas ibland ihop med Skogsindustrierna, mycket beroende på att vi båda jobbar med trä. Den stora skillnaden mellan föreningarna är att de flesta av oss jobbar med råvaran medan i Skogsindustrierna finns anställda inom sågverk, trä och möbelindustri för att ta några exempel.

Under Branschdagen diskuterades mycket kring vad Ledarnas kansli kan ställa upp med. Det finns en dragning mot ökade krav på att prissätta den hjälp som tidigare varit gratis. För vår del innebär förslagen ingen större skillnad då vi fixar det mesta själv. Vi är exempelvis ganska ensamma om att sköta ekonomi och bokföring inom  föreningen. Förbundsrådet hade fokus på kommande Kongress. Det förbundspolitiska programmet är i stort sett klart. Till den kommande Kongressen blir detta ingen stridsfråga. Programförslaget är ganska brett skrivet och fokuserar med utgångspunkt från Ledarnas kärnområde.

Nästa Förbundsråd är i februari då med full inriktning på Kongressen i maj.

Läs mer om Ledarnas kongress här! Ni kan skriva motioner och föreslå kandidater till Förbundsstyrelsen. Detta är öppet för alla medlemmar. Glöm inte att fråga den person som ni föreslår så att hon/han är medveten om det.

Björn Karlsson