Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 19 december 2022

Förbundsråd

27 oktober på Ledarnas kontor

Redan kvällen innan träffades vi för att äta gemensam middag på restaurang at Kungsholmen.

I minnet fanns fortfarande föregående förbundsrådsmiddag från i våras som var en tillställning som lämnade mycket övrigt att önska så förväntningarna var rätt höga att man från Ledarnas håll nu skulle ha hittat ett bättre alternativ.

Redan när vi kom in i restaurangen så kändes det att det här kommer att bli betydligt trevligare. Ledarna hade hela restaurangdelen för sig själv och det blev en mycket uppsluppen och gemytlig tillställning med god mat och trevliga samtal i onormalt normal samtalston.

Förbundsrådet inleddes dagen efter med att ordförande Andreas Miller hade ett välkomstanförande som bland annat handlade om Agenda 2030.

Vilka mål kan Ledarna och branschföreningarna arbeta mot som ryms inom Agenda 2030? Den uppmaningen skickades ut till oss alla som deltog på förbundsrådet och även som medskick till oss att vi inom varje branschförening måste ha med på agendan när vi sätter verksamhetsmål för vår egen verksamhet.

Trygghetsöverenskommelsen trädde i kraft den 1:a oktober och redan under oktober hade det inkommit 14 000 ansökningar om bidrag till utbildning. Det innebär att den pott som avsatts redan då var fulltecknad. Trygghetsöverenskommelsen har ju flera delar där de nya reglerna i LAS är en del men där möjligheten till utbildning kanske är den absolut viktigaste. För Ledarnas medlemmar är det viktigt att vi håller oss anställningsbara.

Andreas fortsatte sedan med att beskriva det arbete man utför i Bryssel för att värna om kollektivavtalsmodellen som vi har i Sverige och det pekar åt att vi inte kommer att omfattas av minimilönsmodelen som man jobbar för inom EU.

Martin Fridolf, Ledarnas VD, informerade om att det skett en liten ökning av omorganisationsärenden efter pandemin och att fler och fler företag ser på möjligheten att ha mindre kontor. Det har blivit mer normaliserat att man jobbar mer hemifrån och behovet av ”eget” kontorsrum har minskat. Alla kursgårdar är fullbokade med konferenser igen vilket tyder på ett uppdämt behov. Det kommer säkert att normaliseras igen.

Martin fortsatte med att informera om inkomstförsäkringen. Under pandemin var man ju tvungen att öka avgiften mycket beroende på att man inte var rustade för att ta emot så många behövande men att man lärt sig nu och står mycket bättre rustade om det händer igen.

Ledarna håller också på att titta på upphandling av ny resebyrå. Amex som varit Ledarnas resebyrå under lång tid har helt tappat Ledarnas förtroende och ska ersättas.

Anna Thoursie, chefsekonom på Ledarna, höll ett mycket bra föredrag om inflation och löner som hade ett historiskt perspektiv. Hon visade bland annat att under 70-talet fram till 1995 så hade vi hög årlig inflation och höga årliga löneökningar men att reallöneökningen under den perioden var nästan obefintlig. I mitten av 90-talet så infördes ”märket” som ett verktyg för att hålla tillbaka inflationen och det var ett verktyg som också gjorde att det nya riksbanksmålet på max 2% i inflation kunde uppnås. Reallöneökningarna sedan 90-talets mitt har varit på en nivå över 2% årligen sedan dess och alla kan nog känna igen sig i att man har fått det bättre ställt och att man har mer pengar att röra sig med nu. Däremot lyfte hon också fram att de flesta ekonomer är samstämmiga idag att ”märket” inte längre gynnar utvecklingen för företagande eller för löneutveckling för individen. Man borde släppa ”märket”.

Dagen fortsatte med en mycket gripande presentation av författaren och försvarsadvokaten Evin Cetin. Hon har i sin roll som försvarsadvokat jobbat mycket med gängkriminalitet och kommit den världen väldigt nära. Den rollen gjorde också att hon ville komma ännu närmare och har nu släppt en bok som beskriver gängkriminaliteten väldigt ingående. Boken ”Mitt ibland oss” beskriver väldigt ingående hur och varför gängkriminaliteten bland unga med invandrarbakgrund ökar i Sverige. Presentationen var väldigt stark.

Sista föredragare på dagordningen var Hanna Zetterberg, utredningssekreterare och Nationell samordnare Agenda 2030. Hon presenterade de globala målen i Agenda 2030 och dragningen var också ett inspel till att vi måste börja identifiera vilka mål vi ska jobba mot gemensamt inom Ledarna men också som Andreas inledningsvis beskrev, vilka mål kan och ska branschföreningarna identifiera och jobba mot.

Avslutningsvis kan jag bara säga att det var ett givande förbundsråd och att jag ser fram emot nästa.

Thomas Esbjörnsson