Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 14 december 2023

Förbundsråd

Den 26:e oktober var det förbundsråd på Ledarnas kontor och från SSF Ledarna så var Thomas Esbjörnsson och Yvonne Hedman Nordlander närvarande.

Förbundsrådet startade egentligen redan kvällen innan med en gemensam middag på restaurang At Kungsholmen där Andreas Miller, ordförande Ledarna, inledningstalade och vi fick också en presentation av organisationen Sverok av Sara Hauge, generalsekreterare Sverok. Hon gjorde en mycket bra presentation som handlade om digitalt ledarskap och hur ledarskapet fungerar i den digitala världen. Kort om Sverok från deras egen hemsida: Hos Sverok startar och driver du och dina vänner er egen spel- eller nördförening på era egna villkor. Sedan 1988 utgör vi ett levande förbund av passionerade spelälskare som samlas runt spelkulturens starka gemenskap. Tillsammans är vi tusentals föreningar som arbetar för att spel ska vara tillgängligt, inkluderande och roligt för alla. Lär känna oss och vår vision, och upptäck hur vi jobbar för att skapa en starkare spelkultur i Sverige.

Det här var för mig en värld som jag inte alls var bekant med men troligtvis har många av oss barn som är välbekanta med den.

Mötet på Ledarnas kontor dagen efter började med att Andreas återigen välkomnade oss och påminde oss om att nominera till valutskottet och att motionera till kongressen i slutet av maj.

Martin Fridolf, vd Ledarna, tog sedan över mikrofonen och gick igenom mer statistiska delar för Ledarna som att:

  • Medlemsärenden har ökat med 30% under året
  • Medlemstillväxten är mycket god, (98447 vid mötestillfället)
  • Ledarna har gjort en liten avgiftssänkning
  • AI är på frammarsch även hos Ledarna

Han avslutade sitt anförande med att målet på 100 000 medlemmar innan årets slut börjar kännas verkligt och realistiskt.

Gabriel Modéus, förbundssekreterare Ledarna, gick igenom verksamhetsplaneringen för kommande år och bjöd även upp några branschordföranden till podiet för en presentation av hur de jobbar med verksamhetsplanering. Ordförande för nybildade Techledarna, Johan Eklöf, pratade om deras utmaning med att de växer så snabbt. De närmar sig 4000 medlemmar redan och har från att inte ha några gamla traditioner eller gamla arv att ta hänsyn till format en förening som kan beskrivas som morgondagens fackförbund. Bland annat så är deras arbetssätt i första hand digitalt och deras arbetsspråk är både engelska och svenska.

Eftermiddagen användes till att presentera vilka hållbarhetsmål som Ledarna ska arbeta med och samtliga föreningar ställde sig bakom de förslag som ligger.