Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 24 oktober 2022

Förhandlingsdelegations-utbildning

Torsdagen den 29 september 2022 var det dags för att påbörja kommande års förhandlingar med gröna arbetsgivare.

Detta började med att Ledarna inbjöd alla fackliga grenar för att hålla en kort dags utbildning och uppstart i ärendet. Ifrån SSF åkte vår förhandlingsdelegation bestående av Tomas Esbjörnsson, Martin Norberg samt Fredrik Allemog.

Vi fick tillfälle att diskutera i grupp och dra upp strategier, men framförallt samspråka och ta lärdom och ta in olika idéer och tankar från alla deltagare.

Under dagen hölls också några föredrag där Anna Thoursie, bland annat talade om den svenska ekonomin, inflationen, ränteläget och hennes syn på den närmaste framtid stack ut!

Nöjda och glada med dagen vände vi hemåt med ny tankad energi!

Vid pennan – Martin Norberg