Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 8 mars 2022

Inbjudan till Hållbart hybridledarskap - 29 mars

Många organisationer och företag funderar nu på, eller inför, hybridarbete – flexibla arbetsarrangemang som tillåter arbete hemifrån på deltid.

SSFs medlemmar har möjlighet att anmäla sig till Ledarna inom Skogs- och Träindustrins aktivitet.

Hybridarbete efterfrågas av många efter pandemin och forskning visar också på positiva effekter på bland stress och balans arbete-fritid (livspusslet). Men det är också ett helt nytt sätt arrangera arbetet på, som är mer komplext att leda än när alla är på plats. Som ledare att glömmas bort och hamna lätt hamna i kläm mellan nya riktlinjer å ena sidan, och individuella förväntningar (inte alltid realistiska), önskningar och behov å den andra. Med en tydligare bild av hybridledarskapets unika förutsättningar blir det både lättare att utöva ett effektivt ledarskap och att ta hand om sig som ledare.

Tid & Plats

Den 29 mars klockan 9.00-11.00, genomförs digitalt via Zoom.

Ur innehållet:

  • Vad är för- och nackdelar med arbete på plats, distansarbete och hybridarbete?
  • Vilka är specifika utmaningar ställs man som ledare inför i organisation där vissa medarbetare måste arbeta på plats, och andra nu erbjuds flexibla arbetsarrangemang?
  • Hur ska man bäst leda i hybridarbete? Vilka är de vanligaste fällorna?
  • Hur ska jag hantera frågor och förväntningar som vi inte har svar och lösningar på?
  • Hur ska man tänka kring alla mötesformer: fysiskt, digitalt och hybridmöten?


Arbetspsykologen och forskaren Jens Näsström har under femton år studerat och föreläst om faktorer som bidrar till välbefinnande och prestation på arbetsplatsen. Sedan mars 2020 har han genomfört flera studier under pandemin om effekterna av distansarbete och hybridarbete, och har också hjälpt företag i omställningen till hybridarbete. Innan pandemin var han specialiserad på jurister, men omställningen under pandemin har gjort att han nu också arbetar med företag som har fysisk produktion.

Anmälan

Aktiviteten är kostnadsfri och för dig som medlem . Kom ihåg att logga in när du anmäler dig. Anmäl dig här!