Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 16 mars 2021

Inbjudan till SSF:s stämma 2021

24 september 2021 i Stockholm

Följande gäller enligt SSFs stadgar

§ 8:1 Styrelsen meddelar plats och tid för stämman
6 månander före, 2021-03-23.

§ 9:1 Valberedning anmäld till styrelsen, som utser
sammankallad 4 månader före, 2021-05-23.

§ 7:4 Klubbar meddelar ombud och suppleanter till styrelsen 2 månader före, 2021-07-23.

§ 8:4 Motioner ska vara styrelsen tillhanda 2 månader före, 2021-07-23.

§ 9:2 Valberedning förslag till styrelsen 45 dagar före, 2021-08-09.

§ 8:3 Kallelse till ombud 1 månad före, 2021-08-23.

Försök hålla Era klubbårsmöten tidigt och få fram ombud och suppleanter samt eventuella motioner till stämman.

Fördelning av ombud till SSFs stämma

Klubb Namn Aktiva Ombud

430 SSF-klubb Sverige 164 4

433 SCA Skog SSF-klubb 82 2

434 Sydved AB SSF-klubb 24 1

435 Södra Skogsägarna SSF-klubb 156 4

436 Holmen Skog SSF-klubb 52 2

437 Stora Enso Skog SSF-klubb 65 2

439 Mellanskog SSF-klubb 86 2

440 Norraskog SSF-klubb 98 2

441 BillerudKorsnäs SSF-klubb 56 2

442 Rundvirke SSF-klubb 20 1

446 Skogssällskapet SSF-klubb 17 1

447 Sveaskog SSF-klubb 118 3

452 Biometria SSF-klubb 34 1

456 Vida Skog AB SSF-klubb 10 1

000 Saknar klubb 10