Fler nyheter
Sveriges Skogstjänstemannaförening 13 juni 2024

Inbjudan till SSFs stämma 4 april 2025 i Stockholm

Följande gäller enligt SSFs stadgar.

§ 8:1 Styrelsen meddelar plats och tid för stämman 6 mån före, 2024-10-03.

§ 9:1 Valberedning anmäld till styrelsen, som utser sammankallad 4 mån före, 2024-12-04.

§ 7:4 Klubbar meddelar ombud och suppleanter till styrelsen 2 mån före, 2025-02-03.

§ 8:4 Motioner ska vara styrelsen tillhanda 2 mån före, 2025-02-03.

§ 9:2 Valberedning förslag till styrelsen 45 dar före, 2025-02-17.

§ 8:3 Kallelse till ombud 1 mån före, 2025-03-03

Försök hålla Era klubbårsmöten tidigt och få fram ledamöter till valberedningen, ombud och suppleanter samt eventuella motioner till stämman.

Viktigt inslag på ”Skogsbrynet” 25 – 26 september.

Sven-Erik Sjöberg